Available courses

Galatalaiskirjeen verkkokurssi on täysin itsenäisesti suoritettavissa oleva kurssi. Luennolla käydään läpi Galatalaiskirjeen opetusmateriaaleja sekä kurssilla jaettuja lisämateriaaleja. Kurssi etenee sitä mukaan, kun tehtävissä ja materiaaleissa etenee.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:

Raamatun punainen lanka

Kansanlähetyskoulu

Hope-Minilähetyskurssi

12.9. - 4.12.2022

Kognitiiviset ilmiöt uskonelämässä

13.6.-15.8.2022

Nykyhepreaa Raamatun valossa - jatkokurssi
25.4. - 10.7.2022

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://kansanlahetys.fi/tapahtumat/verkkokurssi-nykyhepreaa-raamatun-valossa-jatkokurssi/

5.7.-29.8.

Kurssilla perehdytään kristilliseen etiikkaan niin yleisten etiikan teorioiden kuin kristinuskon moraaliperiaatteiden kautta.

Ilmoittaudu mukaan: https://kansanlahetys.fi/tapahtumat/verkkokurssi-kristillisen-etiikan-perusteet-2/

Jobin kirja on kirjallisuudenlajissaan häikäisevä tuote, joka sukeltaa syvälle ihmisen psyykkisiin ominaispiirteisiin kärsimyksen äärellä. Kärsimystä yritetään lievittää, ratkaista ja sille yritetään etsiä merkityksiä yhdessä muiden kanssa – vaihtelevalla menestyksellä.

Tällä kurssilla saat ymmärrystä siitä, miten ihminen pyrkii kärsimystä tulkitsemaan, miten sitä voisi lähestyä kristillisestä näkökulmasta, miten jokainen voisi olla hyvä lähimmäinen toisen kärsiessä ja mitä erityisesti Raamatulla ja Jobin kirjalla olisi tähän kaikkeen annettavaa.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://kansanlahetys.fi/tapahtumat/verkkokurssi-jobin-kirja-miten-tulkita-karsimysta/


Kesyttämätön -verkkokurssilla pureudutaan maailmassa vallitseviin megatrendeihin ja evankeliumin suhteeseen niihin. Maailma muuttuu – mutta evankeliumi on kesyttämätön Jumalan voima, joka on pelastukseksi jokaiselle, joka sen uskoo. Evankeliumi ravistelee aikamme ihmistä. Kurssilla etsimme kontaktipintaa jolla kertoa evankeliumin sanomaa nykyaikana.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://kansanlahetys.fi/tapahtumat/verkkokurssi-kesyttamaton/

21.3.-15.5.2022

Verkkolukupiiri - teemaisilla kursseilla käydään laajoja Raamatun kokonaisuuksia läpi. Tällä kurssilla pureudumme Uuden testamentin "katolisten" kirjeiden + heprealaiskirjeen pariin. Kurssilla tarjotaan opetusta kirjeiden taustoista sekä tulkinnan periaatteista, mutta pääpaino on tekstin itsenäisessä lukemisessa ohjaavien kysymysten ja yhteisen keskustelun avulla.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://kansanlahetys.fi/tapahtumat/verkkokurssi-katolisetkirjeet/

7.2.-17.4.2022

Tällä verkkokurssilla yhdistetään sopivasti uutta ja vanhaa. Pääset mukaan tutustumaan heprean kieleen sekä nyky- että Raamatunheprean tasolla! Kurssilla opitaan mm. painokirjainten lukemisen lisäksi kirjoittamaan nykyheprean käsialakirjaimin. Harjoitukset ja sanasto puolestaan painottuvat Raamatun sanastoon. Kurssilla myös käännämme yhdessä joitain lyhyitä Raamatun tekstejä.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://kansanlahetys.fi/tapahtumat/verkkokurssi-hepreaa-raamatun-valossa/

5.7.-29.8.

Kurssilla perehdytään kristilliseen etiikkaan niin yleisten etiikan teorioiden kuin kristinuskon moraaliperiaatteiden kautta.

Ilmoittaudu mukaan: https://kansanlahetys.fi/tapahtumat/verkkokurssi-kristillisen-etiikan-perusteet/

5.7.-29.8.2021

Ilmoittaudu kurssille: Tästä linkistä

Haluaisitko oppia kuvaamaan videoita? Kurssi perehdyttää videon suunnittelun, videokuvauksen sekä editoinnin perusteisiin.


Paavalin kirjeiden lukupiiri 21.9.-13.12.2020
Paavalin kirjeiden lukupiiri 14.12.2020 - 7.3.2021

Raamattu- ja apologialinjan etäopiskeluviikko

Opiston etäopiskeluviikko on 17.-23.10.2022. Raamattu-, apologia- ja nuorisotyölinjalaisista muodostetaan kaksi opiskeluryhmää. Opintojen ohjaajina ovat Iida Halme ja Jarkko Haapanen. 

Tämä on tarkoitettu kaikkien linjojen yhteiseen infoon. 

Kansanlähetysopiston raamattu- ja apologialinjan yhteinen etäopiskeluviikko.